فروشگاه پست

سخنان بزرگان

آدمی زاده شبیه ترین چیز به ترازوست ، با نادانی سبک میشود و با علم و دانش سنگین میشود .

نماد اعتماد الکترونیکی

فیلم و سریال