فروشگاه پست

سخنان بزرگان

کسی که اعتقاد دارد دیگران باید مشکلاتش را حل کنند همانند کسی است که برای گذر از رودخانه منتظر است تا آب آن خشک شود

نماد اعتماد الکترونیکی

دستمال مرطوب